วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ ( 9.00 - 17.00 น. )

tiaokubtour

Hotline :

02-1087955
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
109 ช่วงวันเดินทาง จาก 16 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค้ด

TKBT200685
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 4,600 บาท

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์โค้ด

TKBT200936
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว)
ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค
เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 7,200 บาท

HTP-XW53-V02 HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ UPDATE 27/01/2020

ทัวร์โค้ด

TKBT200725
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
6 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,876 บาท

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค้ด

TKBT200342
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 20 ก.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,878 บาท

มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

ทัวร์โค้ด

TKBT200191
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 27 ก.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,900 บาท

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

ทัวร์โค้ด

TKBT200447
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง |
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63 (29 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 • 30 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
  2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
  6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  13 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
  20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
  3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
  10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
  17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 China Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,888 บาท

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โค้ด

TKBT200192
เดินทางช่วง
9 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,900 บาท

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)

ทัวร์โค้ด

TKBT200412
อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 |
ช้อปปิ้งซีเหมินติง | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน |
น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. | บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 4 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 14,900 บาท

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

ทัวร์โค้ด

TKBT200900
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
4 ก.ค. - 24 ต.ค. 63 (32 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
29 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63
1 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 63
5 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
12 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
 • 15 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
  19 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63
  22 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
  26 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63
  29 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
  2 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
  5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
  9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
  16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
  23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
  30 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63
  3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
  7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
  10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
  17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 China Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,999 บาท

มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์โค้ด

TKBT200193
เดินทางช่วง
28 เม.ย. - 26 ก.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
21 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
6 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 16,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม