วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ ( 9.00 - 17.00 น. )

tiaokubtour

Hotline :

02-1087955
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code
ซ่อน
ทัวร์เกาหลี
พบ
117 ช่วงวันเดินทาง จาก 14 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

XJICN10 เกาหลี ซุปตาร์..ชูวับ ชูวับ 5วัน3คืน เดือน มี.ค.63(14888.-)

ทัวร์โค้ด

TKBT201033
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 2 มิ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 0 บาท

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A02 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SPRING

ทัวร์โค้ด

TKBT200718
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 2 มิ.ย. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
 Eastar Jet
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,876 บาท

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A03 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SUMMER

ทัวร์โค้ด

TKBT201250
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 1 ก.ย. 63 (26 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
 • 15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
  17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
  22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
  24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
  31 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63
  5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
  12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
  19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
  26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Eastar Jet
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,876 บาท

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A04 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN

ทัวร์โค้ด

TKBT201251
เดินทางช่วง
2 ก.ย. - 1 ธ.ค. 63 (26 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
4 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
 • 14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63
  28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
  30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63
  4 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
  6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63
  11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
  13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63
  18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
  20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63
  25 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
  27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Eastar Jet
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 15,876 บาท

KXJ23 KOREA TULIP FESTIVAL เกาะนามิ ซูวอน โซล เอเวอร์แลนด์ 6วัน 3คืน

ทัวร์โค้ด

TKBT201086
เดินทางช่วง
22 เม.ย. - 20 พ.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63
 Thai AirAsia X
6 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 15,888 บาท

PKR03-XJ PRO KOREA STRAWBERRY สกีรีสอร์ท 5D3N

ทัวร์โค้ด

TKBT201178
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 29 ก.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
2 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 15,999 บาท

KXJ22 Korea Cherry Blossom เกาหลี ซูวอน โซล 6วัน 3คืน

ทัวร์โค้ด

TKBT201013
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 21 เม.ย. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
 Thai AirAsia X
6 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 17,888 บาท

PKR32-XJ PRO KOREA CHERRY SKI LOVER 5D3N (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน)

ทัวร์โค้ด

TKBT201179
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 3 ก.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 18,999 บาท

เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

ทัวร์โค้ด

TKBT200658
บริการแบบ FULL SERVICE !!! เสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินทั้งไป-กลับ | ชมดอกซากุระ | หมู่บ้านเทพนิยาย | ไชน่าทาวน์ | สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ | สวนสนุกวอลมิ พระราชวังชังกย็อง | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร์ | ตลาดเมียงดง
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 5 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
 Asiana Airlines
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 19,900 บาท

ZICN10 เกาหลี โซล ชุนชอน [เลทส์โก โซลสวีท]

ทัวร์โค้ด

TKBT200929
เที่ยวนามิสุดโรแมนติก สุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เยือนพระราชวังโบราณเคียงบกกุง ชมวิวโซลทาวเวอร์
ฟินไปกับเมืองหิมะจำลองวันเม้าท์
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 18 ต.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
 Korean Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 21,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม