วัน-เวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ ( 9.00 - 17.00 น. )

tiaokubtour

Hotline :

02-1087955
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code
ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
2850 ช่วงวันเดินทาง จาก 397 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

(VIT-WH02-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง)

ทัวร์โค้ด

TKBT200947
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 14 ธ.ค. 63 (51 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
 • 24 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63
  25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
  7 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
  9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
  21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
  28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
  3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63
  10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63
  17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63
  1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
  2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63
  8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
  9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
  10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
  16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63
  22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
  23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
  29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
  30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
  5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63
  6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63
  12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63
  13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
  19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63
  20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63
  26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63
  27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
  3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
  4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63
  10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
  11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 39 )
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 0 บาท

(VIT-SS01-FD) SPECIAL SAPA_HANOI-SAPA-FANSIPAN 4 DAYS (SAPA 2 NIGHTS) APR-DEC 20 13900 THB

ทัวร์โค้ด

TKBT200954
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 13 ธ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 0 บาท

(MOS-ZA5DWY) SUPER PRO RUSSIA BY WY (MOSCOW- ZAGORSK) JAN-SEP 20 UPDATE29OCT19

ทัวร์โค้ด

TKBT200962
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 14 ต.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
19 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
 Oman Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 0 บาท

XJICN10 เกาหลี ซุปตาร์..ชูวับ ชูวับ 5วัน3คืน เดือน มี.ค.63(14888.-)

ทัวร์โค้ด

TKBT201033
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 2 มิ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 0 บาท

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

ทัวร์โค้ด

TKBT200213
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มเพียง 3,999 บาท

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค้ด

TKBT200685
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 4,600 บาท

PMM03C-DD PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์โค้ด

TKBT201164
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 5 มิ.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
2 พ.ค. 63 - 2 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
 NOK Airlines
เริ่มเพียง 4,799 บาท

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) BY DD

ทัวร์โค้ด

TKBT200517
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน |
ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 28 มิ.ย. 63 (22 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 2 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
 • 3 มิ.ย. 63 - 3 มิ.ย. 63
  6 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
  7 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
  11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
  13 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
  14 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
  20 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63
  21 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
  27 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63
  28 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 10 )
 NOK Airlines
เริ่มเพียง 4,990 บาท

(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน JAN-JUN 20 (SL)

ทัวร์โค้ด

TKBT200961
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (20 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
10 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 5,599 บาท

(RGN-SM01-SL) SPECIAL MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS JAN-JUN 20 (SL)

ทัวร์โค้ด

TKBT200959
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (20 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
10 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
24 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 5,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 397 โปรแกรม